Privacybeleid

 

De bescherming van je privacy bij het gebruik van onze website is voor ons bijzonder belangrijk. Hieronder informeren wij je daarom over het verzamelen van anonieme en persoonlijke gegevens.

1. Aanbieder / verantwoordelijke in de zin van gegevensbescherming

Deze website is een service van de firma

 

Gusti Leder Stores GmbH

Pettenkoferstraße 4b,

10247 Berlin

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031*

E-Mail: info@gusti-leder.de

 

vertegenwoordigd door de algemeen directeur Felicity Pietsch

 

ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Berlin Charlottenburg

onder HRB 181370 B

*Houd er rekening mee dat dit niet het telefoonnummer is waarop je onze klantenservice kunt bereiken. 

 

2.Functionaris voor gegevensbescherming

ecolaw firma voor gegevensbeveiliging en gegevensbescherming mbH

Herr Florian König

Roseggerstraße 1, D-38440 Wolfsburg

Tel. +49 (0)5361 27 29 293

Fax +49 (0)5361 27 29 296

datenschutz@ecolaw.de

www.ecolaw.de

ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Braunschweig onder HRB 203444

 

3. Toezichthoudende autoriteit

,De staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Alt-Moabit 59-61, 10555  Berlin, Tel.: +49 30 13889-0, Fax: +49 30 2155050, E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

 

4. Basis

Je persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden verwerkt in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG, de Federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en andere gegevens-gerelateerde wetten - bijv. Telecommunicatie Telemedia Data Protection Act (TTDPA) - worden door ons opgeslagen en verwerkt.

Volgens de AVG en andere regelgeving is gegevensverwerking en -gebruik alleen toegestaan ??als de AVG of een andere wettelijke regeling dit uitdrukkelijk toestaat of als de betrokkene daarmee instemt (verbod onder voorbehoud van toestemming). Volgens deze rechtsgrondslagen is gegevensverwerking en -gebruik alleen toegestaan ??als

a) de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op verzoek van de betrokkene worden genomen;

c) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de voor de verwerking verantwoordelijke rust;

d) de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon;

e) de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke is opgedragen;

f) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde, voor zover de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet prevaleren, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is. .

Dienovereenkomstig gebruiken en verwerken wij je persoonlijke gegevens alleen binnen het toegestane kader van contractverwerking of wanneer je je geïnformeerde toestemming hebt gegeven.

In principe geven wij je persoonlijke gegevens, waaronder je adres en je e-mailadres, niet door aan derden. Uitzondering hierop geldt voor onze servicepartners, die de overdracht van gegevens nodig hebben om de contractuele relatie te verwerken of wanneer wij dit uitdrukkelijk hebben aangegeven. In deze gevallen blijven de verzonden gegevens echter altijd beperkt tot het noodzakelijke minimum.

5. Anonieme gegevensverzameling

In principe kun je onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent. Wij ervaren alleen

- de naam van je internet provider

- de website van waaruit je ons bezoekt (verwijzende URL)

- de pagina’s van onze website, die je bezoekt

- datum en tijd van ophalen en de hoeveelheid overgedragen gegevens

- melding van succesvol ophalen

- Browsertype en versie van de/het aanvragende computer/apparaat

- het besturingssysteem van de/het aanvragende computer/apparaat

- de IP-adressen van de/het aanvragende computer/apparaat

Deze informatie wordt alleen voor statistische doeleinden geëvalueerd. Uiteraard blijf je als individuele gebruiker anoniem en worden jouw persoonsgegevens niet samengevoegd, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of een van de hierna volgende gevallen van toepassing is.

6. Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website en bij het gebruik van onze diensten in het algemeen

.Wij verzamelen alleen persoonsgegevens als je deze vrijwillig en uit eigen beweging aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan bij het plaatsen van een bestelling of bij het inschrijven voor diensten, waarvoor registratie met persoonsgegevens vereist is (bijv. voor bestellingen, speciale aanbiedingen, prijsvragen, versturen van nieuwsbrieven etc.). In dergelijke gevallen verzamelen we alleen de gegevens, waartoe we wettelijk bevoegd zijn en die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten, die je nodig hebt (dit is voor bestelprocessen meestal je naam, je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres, bij aanmelding voor de nieuwsbrief bijvoorbeeld alleen je e-mailadres). Als we persoonsgegevens van jou verzamelen (bijvoorbeeld via een contact- of bestelformulier), hoef je alleen de noodzakelijke gegevens te verstrekken. De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met een "sterretje". Alle aanvullende gegevens, die je verstrekt, zijn puur vrijwillig en hoef je dus niet openbaar te maken. Als je deze toch verstrekt, geef je ons met jouw bekendmaking toestemming, dat wij deze gegevens van jou ook mogen opslaan en verwerken voor het in elk geval genoemde doel; in sommige gevallen vragen we ook je uitdrukkelijke toestemming voor gegevensbeschermings-doeleinden, die uitdrukkelijke toestemming vereisen, die je natuurlijk vrijwillig kunt geven, niet gebonden is aan verdere voorwaarden en op elk moment voor de toekomst kan worden ingetrokken.

Voor de hoogst mogelijke veiligheid van je gegevens worden ze in versleutelde vorm verzonden met behulp van TLS-versleuteling. Dit om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Jouw gegevens worden door ons alleen opgeslagen en verwerkt op servers binnen de Europese Unie. Een overdracht naar derde landen vindt niet plaats, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke bepaling gerechtigd en/of verplicht zijn of tenzij jij daar vooraf uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. Deze uitzonderlijke gevallen worden ten allen tijde duidelijk aangegeven.

7. Gegevensverwerking voor de uitvoering van een contract

7.1 Verwerkingsdoel

In het kader van bijvoorbeeld ons bestelproces verstrek je ons jouw persoonsgegevens. De verplichte informatie, die in dit verband met een "sterretje" is gemarkeerd, betreft persoonsgegevens, die nodig zijn voor het sluiten van een contract met ons. Uiteraard ben je niet verplicht om jouw persoonsgegevens te verstrekken. We kunnen de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld de uitvoering van het contract) echter niet leveren zonder dat je ons de nodige gegevens verstrekt (bijvoorbeeld je adres in het geval van een bestelling). Voor sommige betaalmethoden hebben we de nodige betalingsgegevens nodig om deze door te geven aan een door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder. De verwerking van jouw gegevens, die tijdens het bestelproces zijn ingevoerd, is daarom altijd bedoeld om het contract uit te voeren.

7.2 Wettelijke basis

De wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 Abs. 1 b) DSGVO (TTDSG).

7.3 Categorieën ontvangers

Betaaldienstverlener, verzenddienstverlener, goederenbeheersysteem, leveranciers (evt. dropshipping).

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld. Ze worden met name niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen aan derden door als:

• je gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 letter a) DSGVO je uitdrukkelijke toestemming daarvoor gegeven hebt;

• dit gem. art. 6 lid 1 S. 1 letter b) DSGVO; is vereist voor de verwerking van contractuele relaties met jou, bijv. aan banken voor het verwerken van contractueel overeengekomen betalingen of in het geval van niet-nakoming van contractueel overeengekomen betalingen ten behoeve van rechtshandhaving aan advocaten en juridische dienstverleners

• in het geval, dat er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat overeenkomstig artikel 6, lid 1, lid 1, letter c) DSGVO; of

• de doorgifte volgens artikel 6, lid 1, punt 1, letter f) van de DSVGO noodzakelijk is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen, dat jij een doorslaggevend rechtmatig belang hebt bij het niet openbaar maken van je gegevens.

 

7.4 Duur van de opslag

We bewaren de gegevens, die nodig zijn om het contract af te handelen, totdat de wettelijke garantie en, indien van toepassing, contractuele garantietermijnen zijn verstreken.

We bewaren de gegevens, die vereist zijn op grond van het handels- en belastingrecht voor de wettelijk bepaalde termijnen, meestal tien jaar (vgl. artikel 257 HGB, artikel 147 AO).

E-mailadressen die we alleen ontvangen voor het verzenden van de nieuwsbrief, verwijderen we zodra je je afmeldt voor de nieuwsbrief.

 

 

8. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie of na het uitloggen weer van je harde schijf verwijderd (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op je computer staan ??en stellen ons in staat jouw computer bij je volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Deze permanente cookies worden voor verschillende tijdsperioden opgeslagen. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, laten we je een pop-up zien (een zogenaamde cookiemanager) met uitleg over de cookies, die we gebruiken. Zodra je op "accepteren" klikt, geef je ons toestemming voor het gebruik van alle cookies, plug-ins en diensten die in deze cookiemanager en in de bijbehorende informatie over gegevensbescherming worden beschreven. je kunt het gebruik van cookies op elk moment via je browser de-activeren. Houd er rekening mee, dat onze website dan mogelijk niet naar behoren functioneert. Als je de selectie van cookies, die je al hebt opgeslagen, wilt aanpassen en zo de in het verleden door jou gegeven toestemming voor de toekomst wilt intrekken, kun je de instellingen voor het gebruik van cookies in je browser handmatig beheren en verwijderen. Als je alle cookies verwijdert, word je bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw gevraagd om je cookie-instellingen aan te passen. Gedetailleerde instructies voor het aanpassen van de cookie-instellingen voor de meest gangbare browsers vind je onder de volgende links:

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?redirectlocale=de&redirectslug=Cookies+l%C3%B6schen

 

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

 

Apple Safari:

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

 

Opera:

https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/

 

9. Google diensten

a) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (hierna "Google" genoemd). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", die op je computer worden opgeslagen en een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wanneer je deze website bezoekt, word je gevraagd om je instellingen voor gegevensbescherming te definiëren. Hier heb je de mogelijkheid om het gebruik van de dienst Google Analytics toe te staan of te weigeren. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de DSVGO. Zodra je akkoord gaat met het gebruik van Google Analytics op onze website, wordt er een verbinding met de Google-servers tot stand gebracht. De volgende informatie wordt doorgegeven aan de Google-server:

- App-updates

- Klik pad

- Datum en tijd van het bezoek

- Apparaat informatie

- Downloaden

- Flash-versie

- Locatie informatie

- IP adres

- JavaScript-support

- Bezochte pagina's

- Aankoop-activiteit

- Verwijzende URL

- Gebruiksgegevens

- Widget-interacties

- Browser-informatie

Als je bent ingelogd op uw Google-account, stel je Google in staat je surfgedrag direct toe te wijzen aan jouw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je Google-account. Bovendien worden deze gegevens bij het gebruik van Google Analytics doorgegeven aan de volgende ontvangers:

- Google Ireland Limited

- Alphabet Inc.

- Google LLC

Google kan de verzamelde gegevens ook doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee, dat Google gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichts-doeleinden zonder dat je mogelijk aanspraak kunt maken op rechtsmiddelen. Het kan ook gebeuren, dat je er niet eens informatie over ontvangt. Volgens Google kunnen jouw gegevens worden overgedragen naar de onderstaande landen. Dit kan voor verschillende doeleinden het geval zijn, bijv. voor opslag of verwerking:

- Verenigde Staten van Amerika

- Singapore

- Chili

- Taiwan

Verder slaat Google verschillende cookies op je eindapparaat op. Met behulp van deze cookies kan Google informatie verkrijgen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt gebruikt voor marketing- en analysedoeleinden. De cookies blijven maximaal 2 jaar op je eindapparaat staan. Hieronder vind je een overzicht van de cookies, die kunnen worden gekoppeld aan het gebruik van Google Analytics:

Naam: _ga

Dit wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Type: cookie

Opslagduur: 2 jaar

 

Naam: _gid

Dit wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Type: cookie

Opslagduur: 1 dag

 

Naam: _gat

Dit wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te vertragen.

Type: cookie

Opslagduur: 1 minuut

 

Naam: _dc_gtm_xxx

Dit wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Type: cookie

Opslagduur: 1 minuut

 

Naam: _gat_gtag_xxx

Dit wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Type: cookie

Opslagduur: 1 minuut

 

Naam: _gac_xx

Hierin staat informatie over op welke advertentie is geklikt.

Type: cookie

Opslagduur: 2 maanden, 29 dagen

 

Naam: IDE

Google kan deze ID gebruiken om de gebruiker op verschillende websites en domeinen te herkennen en gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

 

Indien nodig kan het gebruik van Google Analytics verdere gegevensverwerkingen activeren waarop wij geen invloed hebben. Als je het doorgeven van gegevens wilt voorkomen, kun je je afmelden voor de functies van Google Analytics. Desalniettemin raden wij je aan om na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je geïntegreerde inhoud activeert, regelmatig uit je gebruikersaccount daar uit te loggen, omdat je op deze manier kunt voorkomen dat je wordt toegewezen aan uw profiel bij de betreffende aanbieder. Volgens Google vindt elke gegevensoverdracht naar de VS plaats in overeenstemming met de bepalingen van de onderliggende standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming en gegevensgebruik door Google kun je vinden op de volgende Google-website: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

b) Google Tag Manager

Wij gebruiken op onze website de "Google Tag Manager", een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). De Google Tag Manager is een tagbeheersysteem. Hiermee kan de gebruiker meetcodes en bijbehorende codefragmenten, gezamenlijk "tags" genoemd, bijwerken op de website of mobiele app van de gebruiker. De Google Tag Manager-tool, die de tags implementeert, is een cookievrij domein en verzamelt zelf geen persoonlijke gegevens. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er op domein- of cookie-niveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze staan ??voor alle trackingtags die met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. Wanneer je deze website bezoekt, wordt je gevraagd om je instellingen voor gegevensbescherming te definiëren. Hier heb je de mogelijkheid om het gebruik van de Google Tag Manager-service te accepteren of af te wijzen. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Bij het gebruik van de Tag Manager worden de volgende gegevens verwerkt:

- Geaggregeerde gegevens over het activeren van tags

Als je bent ingelogd op je Google-account, stel je Google in staat om jouw surfgedrag direct toe te wijzen aan jouw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je Google-account. Bij gebruik van de Google Tag Manager worden deze gegevens doorgegeven aan de volgende ontvangers:

- Google Ireland Limited

- Alphabet Inc.

- Google LLC

Google kan de verzamelde gegevens ook doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee, dat Google gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land, dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat je mogelijk aanspraak kunt maken op rechtsmiddelen. Het kan ook gebeuren, dat je er niet eens over wordt geïnformeerd. Volgens Google kunnen jouw gegevens worden overgedragen naar de onderstaande landen. Dit kan voor verschillende doeleinden het geval zijn, bijv. voor opslag of verwerking:

- Verenigde Staten van Amerika

- Singapore

- Chili

- Taiwan

Als je gegevensoverdracht wilt voorkomen, kun je de functies van Google Tag Manager afwijzen. Desalniettemin raden wij je aan om na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je geïntegreerde inhoud activeert, regelmatig uit je gebruikersaccount daar uit te loggen, omdat je op deze manier een toewijzing aan uw profiel bij de betreffende aanbieder kunt vermijden . Volgens Google vindt elke gegevensoverdracht naar de VS plaats in overeenstemming met de bepalingen van de onderliggende standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming en gegevensgebruik door Google kun je vinden op de volgende Google-website: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

 

c) Google DoubleClick

Wij gebruiken op onze website "DoubleClick", een online marketing tool van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). DoubleClick maakt onder andere gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden, die lokaal in de cache van je webbrowser op je eindapparaat worden opgeslagen. Google gebruikt een cookie-ID om vast te leggen welke advertenties in welke webbrowser worden weergegeven. Hierdoor kan voorkomen worden, dat advertenties meerdere keren worden weergegeven. DoubleClick kan de cookie-ID's ook gebruiken om zogenaamde conversies te registreren, die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een DoubleClick-advertentie ziet en je later met dezelfde webbrowser naar de website van de adverteerder gaat en daar iets koopt. Volgens informatie van Google bevatten de bovengenoemde cookies geen persoonsgegevens. Door DoubleClick te gebruiken, maakt je browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wanneer je deze website bezoekt, wordt je gevraagd om je instellingen voor gegevensbescherming te definiëren. Hier heb je de mogelijkheid om het gebruik van de DoubleClick-service al dan niet goed te keuren. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Zodra je akkoord gaat met het gebruik van Google Analytics op onze website, wordt er een verbinding met de Google-servers tot stand gebracht. De volgende lijst bevat alle (persoons)gegevens, die worden verzameld door of door het gebruik van DoubleClick:

- Browserinformatie

- Klickpad

- Cookie-informatie

- Datum en tijdstip van het bezoek

- Demografische data

- Apparaat herkenning

- Informatie over locatie

- Hardware-/software

- Internetdienstaanbieder

- IP-Adres

- Frequentie waarmee advertenties worden gezien

- Bereitstellende domeinen

- Interactiedata

- Views van de site

- Zoekgeschiedenis

Als je een Google-gebruikersaccount hebt en bent geregistreerd, kan Google het bezoek toewijzen aan je gebruikersaccount. Ook als je niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid, dat Google jouw IP-adres achterhaalt en opslaat. Bovendien worden deze gegevens bij gebruik van DoubleClick doorgegeven aan de volgende ontvangers:

- Google Ireland Limited

- Alphabet Inc.

- Google LLC

Google kan de verzamelde gegevens ook doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee, dat Google gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat je mogelijk aanspraak kunt maken op rechtsmiddelen. Het kan ook gebeuren dat je er niet eens over wordt geïnformeerd. Volgens Google kunnen jouw gegevens worden overgedragen naar de onderstaande landen. Dit kan voor verschillende doeleinden het geval zijn, bijv. voor opslag of verwerking:

- Verenigde Staten van Amerika

Verder slaat Google verschillende cookies op je eindapparaat op. Met behulp van deze cookies kan Google informatie verkrijgen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt gebruikt voor marketing- en analysedoeleinden. De cookies blijven maximaal een jaar op je eindapparaat staan. Indien nodig kan het gebruik van Google Analytics verdere gegevensverwerkingen activeren, waarop wij geen invloed hebben. DoubleClick gebruikt verschillende manieren om informatie op het apparaat van een gebruiker op te slaan, zoals hieronder beschreven:

Naam: test_cookie

Beschrijving: Test de machtigingen voor browserinstellingen in de browser van de gebruiker

Type: cookie

Opslagduur: 1 dag

Domein: doubleclick.net

 

Naam: IDE

Beschrijving: Bevat een willekeurig gegenereerd gebruikers-ID. Met behulp van dit ID kan Google de gebruiker op verschillende websites domeinoverstijgend herkennen en gepersonaliseerde advertenties weergeven.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: doubleclick.net

Als je het doorgeven van gegevens wilt voorkomen, kun je je afmelden voor de functies van Google Analytics. Desalniettemin raden wij je aan om na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je geïntegreerde inhoud activeert, regelmatig uit je gebruikersaccount daar uit te loggen, omdat je op deze manier een toewijzing aan je profiel bij de betreffende aanbieder kunt vermijden. Volgens Google vindt elke gegevensoverdracht naar de VS plaats in overeenstemming met de bepalingen van de onderliggende standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming en gegevensgebruik door Google kun je vinden op de volgende Google-website: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

d) Google reCAPTCHA

Wij gebruiken op onze website "Google reCAPTCHA", een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). We gebruiken Google reCAPTCHA om te controleren of de invoer in onze formulieren door een mens is gedaan of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Dit is ook ons ??legitieme belang bij het gebruik van Google reCAPTCHA. De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Google reCAPTCHA is een gratis captcha-service die websites beschermt tegen spam-software en misbruik door niet-menselijke bezoekers. Meestal wordt deze service gebruikt bij het invullen van formulieren op internet. Een captcha-service is een soort geautomatiseerde test, die is ontworpen om ervoor te zorgen, dat een actie op internet wordt uitgevoerd door een mens en niet door een bot. Klassieke captcha's werken met kleine taken, die gemakkelijk door mensen kunnen worden opgelost, maar die aanzienlijke problemen opleveren voor machines. Met reCAPTCHA hoef je niet meer actief puzzels op te lossen. De tool maakt gebruik van moderne risico technieken om mensen van bots te onderscheiden. Hier hoef je alleen maar het tekstveld "I'm not a robot" aan te vinken en met Invisible reCAPTCHA is zelfs dat niet meer nodig. Bij reCAPTCHA wordt een JavaScript-element in de brontekst geïntegreerd, waarna de tool op de achtergrond draait en jouw gebruikersgedrag analyseert. Uit deze gebruikersacties berekent de software een zogenaamde Captcha-score. Google gebruikt deze score om de kans te berekenen dat je een mens bent, voordat je de Captcha invoert. reCAPTCHA of Captcha's in het algemeen worden altijd gebruikt wanneer bots bepaalde acties (bijv. registraties, enquêtes, enz.) kunnen manipuleren of misbruiken.

reCAPTCHA verzamelt persoonsgegevens van gebruikers om te bepalen of de acties op onze website echt van mensen komen. Het IP-adres en andere gegevens, die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service kunnen daardoor naar Google worden gestuurd. IP-adressen worden bijna altijd afgekort binnen de lidstaten van de EU of andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat de gegevens op een server in de VS terechtkomen. Volgens Google wordt het IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google, tenzij je bent ingelogd op je Google-account terwijl je reCAPTCHA gebruikt. De volgende lijst geeft een overzicht van de persoonsgegevens, die door Google kunnen worden verwerkt bij het gebruik van reCAPTCHA:

- Referrer URL (het adres van de site waarvandaan de bezoeker komt)

- IP-Adres (bijv. 256.123.123.1)

- Informatie over het besturingssysteem (bijv. Windows, Mac OS X oder Linux)

- Cookies

- Muis- en keyboardgedrag (elke actie, die je met de muis of het toetsenbord uitvoert, wordt opgeslagen)

- Datum- en taalinstellingen (welke taal of welke datum je vooraf op je pc hebt ingesteld, wordt opgeslagen)

- Alle JavaScript-objecten

- Schermresolutie (toont uit hoeveel pixels de beeldweergave bestaat)

 

Google kan de verzamelde gegevens ook doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee, dat Google gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land, dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat je mogelijk aanspraak kunt maken op rechtsmiddelen. Het kan ook gebeuren dat je er niet eens over wordt geïnformeerd. Volgens Google kunnen jouw gegevens worden overgedragen naar de onderstaande landen. Dit kan voor verschillende doeleinden het geval zijn, bijv. voor opslag of verwerking:

- Verenigde Staten van Amerika

Bovendien slaat reCAPTCHA verschillende cookies op uw eindapparaat op. Met behulp van deze cookies kan Google informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Hieronder vind je een overzicht van de cookies die gekoppeld kunnen worden aan het gebruik van Google reCAPTCHA:

Naam: IDE

Waarde: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-331669209164-8

Gebruiksdoeleinde: Deze cookie wordt geplaatst door het bedrijf DoubleClick (ook eigendom van Google) om de acties van een gebruiker op de website bij het omgaan met advertenties te registreren en te rapporteren. Op deze manier kan de effectiviteit van de reclame worden gemeten en kunnen passende optimalisatiemaatregelen worden genomen. IDE wordt opgeslagen in browsers onder het domein doubleclick.net.

Vervaldatum: na een jaar

Naam: 1P_JAR

Waarde: 2019-5-14-12

Gebruiksdoeleinde: Deze cookie verzamelt gebruiksstatistieken van de website en meet conversies. Een conversie vindt bijvoorbeeld plaats wanneer een gebruiker een koper wordt. De cookie wordt ook gebruikt om relevante advertenties aan gebruikers te tonen. De cookie kan ook worden gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meerdere keren te zien krijgt.

Vervaldatum: na een maand

Naam: ANID

Waarde: U7j1v3dZa3316692091640xgZFmiqWppRWKOr

Gebruiksdoeleinde: We hebben niet veel informatie over deze cookie kunnen vinden. In het privacybeleid van Google wordt de cookie gebruikt in verband met "advertentiecookies" zoals b.v. Zo worden “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID” genoemd. ANID wordt opgeslagen onder het domein google.com.

Vervaldatum: na 9 maanden

Naam: CONSENT

Waarde: YES+AT.de+20150628-20-0

Gebruiksdoeleinde: Deze cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker voor het gebruik van verschillende Google-services. CONSENT wordt ook gebruikt voor beveiligingsdoeleinden; om gebruikers te screenen, frauduleuze inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.

Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: NID

Waarde: 0WmuWqy331669209164zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q

Gebruiksdoeleinde: NID wordt door Google gebruikt om advertenties af te stemmen op jouw Google-zoekopdracht. Met behulp van de cookie "onthoudt" Google jouw meest ingevoerde zoekopdrachten of je eerdere interactie met advertenties. Zo krijg je altijd advertenties op maat. Deze cookie bevat een unieke ID om de persoonlijke instellingen van de gebruiker te verzamelen voor advertentiedoeleinden.

Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: DV

Waarde: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc331669209164-4

Gebruiksdoeleinde: Zodra je het vakje "Ik ben geen robot" hebt aangevinkt, wordt deze cookie geplaatst. Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics voor gepersonaliseerde advertenties. DV verzamelt informatie in anonieme vorm en wordt verder gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

Vervaldatum: na 10 minuten

Indien nodig kan het gebruik van Google reCAPTCHA leiden tot verdere gegevensverwerkingen waarop wij geen invloed hebben. Desalniettemin raden wij je aan om na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je geïntegreerde inhoud activeert, regelmatig uit je gebruikersaccount daar uit te loggen, omdat je op deze manier een toewijzing aan je profiel bij de betreffende aanbieder kunt vermijden. Volgens Google vindt elke gegevensoverdracht naar de VS plaats in overeenstemming met de bepalingen van de onderliggende standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming en gegevensgebruik door Google kun je vinden op de volgende Google-website: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

e) Google Fonts

Voor een uniforme weergave gebruiken wij op onze website lettertypen (zogenaamde fonts), die afkomstig zijn van Google. "Google Fonts" is een service, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). Wanneer je deze website bezoekt, word je gevraagd om je instellingen voor gegevensbescherming te definiëren. Hier heb je de mogelijkheid om het gebruik van de dienst "Google Fonts" te accepteren of te weigeren. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Wanneer je akkoord gaat met het gebruik van Google Fonts, wordt er een verbinding met de Google-servers tot stand gebracht en wordt het bijbehorende lettertype in jouw browsercache geladen. De volgende gegevens worden hierbij verwerkt:

- IP-adres

- Verzamelde gebruikersgegevens

- Referrer URL

- CSS-verzoek

- Vereisten voor lettertypen

Als je bent ingelogd op je Google-account, stel je Google in staat om jouw surfgedrag direct toe te wijzen aan jouw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je Google-account. Bovendien worden deze gegevens bij het gebruik van Google Fonts doorgegeven aan de volgende ontvangers:

- Alphabet Inc.

- Google LLC

- Google Ireland Limited

Google kan de verzamelde gegevens ook doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee, dat Google gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat je mogelijk aanspraak kunt maken op rechtsmiddelen.Het kan ook gebeuren, dat je er niet eens over wordt geïnformeerd. Volgens Google kunnen jouw gegevens wereldwijd worden overgedragen. Dit kan voor verschillende doeleinden het geval zijn, bijv. voor opslag of verwerking. Volgens Google vindt elke gegevensoverdracht naar de VS plaats in overeenstemming met de bepalingen van de onderliggende standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als jouw browser Web Fonts niet ondersteunt of als je het gebruik ervan weigert, zal je computer een standaardlettertype gebruiken. Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie: https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

f) Google Ads

We gebruiken "Google Ads" (voorheen Google AdWords) op onze website, een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). Google Ads stelt ons in staat om onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen met behulp van advertentiemateriaal op externe websites. Hierdoor kunnen we bepalen hoe succesvol individuele reclame maatregelen zijn. Deze advertentie media worden door Google geleverd via zogenaamde "ad servers". Hiervoor gebruiken we zogenaamde ad server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals de weergave van advertenties of klikken door gebruikers, gemeten kunnen worden. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wanneer je deze website bezoekt, word je gevraagd om je instellingen voor gegevensbescherming te definiëren. Hier heb je de mogelijkheid om het gebruik van de Google Ads-service te accepteren of af te wijzen. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Zodra je akkoord gaat met het gebruik van Google Ads op onze website, wordt er een verbinding met de Google-servers tot stand gebracht. De volgende informatie wordt doorgegeven aan de Google-server:

- Bekeken advertenties

- Cookie ID

- Datum en tijdstip van bezoek

- Apparaat informatie

- Geografische locatie

- IP-adres

- Zoektermen

- Weergegeven advertenties

- Klanten-ID

- Indrukken

- Online identificatie gegevens

- Browser-informatie

Alsje bent ingelogd op je Google-account, stel je Google in staat jouw surfgedrag direct toe te wijzen aan jouw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je Google-account. Bovendien worden deze gegevens bij het gebruik van Google Ads doorgegeven aan de volgende ontvangers:

- Alphabet Inc.

- Google LLC

- Google Ireland Limited

Google kan de verzamelde gegevens ook doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee, dat Google gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat je mogelijk aanspraak kunt maken op rechtsmiddelen. Het kan ook gebeuren, dat je er niet eens over wordt geïnformeerd. Volgens Google kunnen jouw gegevens worden overgedragen naar de onderstaande landen. Dit kan voor verschillende doeleinden het geval zijn, bijv. voor opslag of verwerking:

- Chili

- Singapore

- Verenigde Staten van Amerika

- Taiwan

Verder slaat Google verschillende cookies op jouw eindapparaat op. Met behulp van deze cookies kan Google informatie verkrijgen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt gebruikt voor marketing- en analysedoeleinden. De cookies blijven maximaal een jaar op jouw eindapparaat staan. Het betreft hier de onderstaande cookies:

Naam: test_cookie

Beschrijving: Dit is ingesteld als een test om te controleren of de browser het plaatsen van cookies toestaat. Bevat geen identifiers.

Type: cookie

Opslagduur: 15 minuten

Domein: doubleclick.net

 

Naam: IDE

Beschrijving: bevat een willekeurig gegenereerd gebruikers-ID. Met behulp van deze ID kan Google de gebruiker op verschillende websites over diverse domeinen herkennen en gepersonaliseerde advertenties weergeven.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: doubleclick.net

Indien nodig kan het gebruik van Google reCAPTCHA leiden tot verdere gegevensverwerkingen waarop wij geen invloed hebben. Desalniettemin raden wij je aan om na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je geïntegreerde inhoud activeert, regelmatig uit je gebruikersaccount daar uit te loggen, omdat je op deze manier een toewijzing aan je profiel bij de betreffende aanbieder kunt vermijden. Volgens Google vindt elke gegevensoverdracht naar de VS plaats in overeenstemming met de bepalingen van de onderliggende standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming en gegevensgebruik door Google kun je vinden op de volgende Google-website: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

g) Google Maps

Wij gebruiken op onze website "Google Maps", een online kaartenservice van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). Hierdoor kunnen wij je interactieve kaarten direct op de website tonen en kun je de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken. Wanneer je deze website bezoekt, word je gevraagd om je instellingen voor gegevensbescherming te definiëren. Hier heb je de mogelijkheid om het gebruik van de Google Maps service te accepteren of af te wijzen. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Houd er rekening mee, dat bij weigering de inhoud niet wordt weergegeven. Als e akkoord gaat, ontvangt Google de informatie dat je de overeenkomstige subpagina van onze website hebt geopend. Je IP-adres wordt naar Google verzonden. Dit is nodig om jou het kaartmateriaal ter beschikking te kunnen stellen en vindt plaats ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Bij het gebruik van Google Maps wordt de volgende informatie naar de servers van Google verzonden:

- Apparaat informatie

- IP-adres

- Referrer URL

Als je bij Google bent ingelogd, worden jouw gegevens direct aan je account toegewezen. Als je niet gekoppeld wilt worden aan je profiel op Google, moet je je vooraf afmelden. Google slaat jouw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek of andere doeleinden. Google kan de verzamelde gegevens ook doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee, dat Google gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat je mogelijk aanspraak kunt maken op rechtsmiddelen. Het kan ook gebeuren, dat u er niet eens over wordt ge”nformeerd. Volgens Google kunnen jouw gegevens wereldwijd worden overgedragen. Dit kan voor verschillende doeleinden het geval zijn, bijv. voor opslag of verwerking. Elke gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats bij Google in overeenstemming met de bepalingen van de onderliggende standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Als je het doorgeven van gegevens wilt voorkomen, kun je je afmelden voor de functies van Google Maps. Desalniettemin raden wij je aan om na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je geïntegreerde inhoud activeert, regelmatig uit je gebruikersaccount daar uit te loggen, omdat je op deze manier een toewijzing aan je profiel bij de betreffende aanbieder kunt vermijden. Volgens Google vindt elke gegevensoverdracht naar de VS plaats in overeenstemming met de bepalingen van de onderliggende standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming en gegevensgebruik door Google kun je vinden op de volgende Google-website: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

h) YouTube

We integreren video's van "YouTube", een social media platform van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "YouTube" genoemd) op de pagina’s van onze website. Of je nu wel of geen video bekijkt, YouTube maakt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Wanneer je deze website bezoekt, word je gevraagd om uw instellingen voor gegevensbescherming te definiëren. Hier heb je de mogelijkheid om het gebruik van de YouTube-service te accepteren of te weigeren. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. Zodra je een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd over de volgende informatie:

- Apparaat informatie

- IP-adres

- Referrer URL

- Bekeken video’s

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, stel je YouTube in staat om jouw surfgedrag direct toe te wijzen aan jouw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account. Bovendien worden deze gegevens bij het gebruik van YouTube doorgegeven aan de volgende ontvangers:

- Alphabet Inc.

- Google LLC

- Google Ireland Limited

YouTube kan de verzamelde gegevens ook doorsturen naar een ander land. Houd er rekening mee, dat YouTube gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat je mogelijk aanspraak kunt maken op rechtsmiddelen. Het kan ook gebeuren, dat je er niet eens over wordt geïnformeerd. Volgens YouTube kunnen jouw gegevens wereldwijd worden overgedragen. Dit kan voor verschillende doeleinden het geval zijn, bijv. voor opslag of verwerking:

Verder slaat YouTube verschillende cookies op jouw eindapparaat op. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt volgens YouTube o.a. gebruikt om video statistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen. De cookies blijven tot 10 jaar op jouw eindapparaat staan. Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsoperaties worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

Als je het doorgeven van gegevens wilt voorkomen, kun je geen gebruik maken van de functies van YouTube. Desalniettemin raden wij je aan om na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je geïntegreerde inhoud activeert, regelmatig uit je gebruikersaccount daar uit te loggen, omdat je op deze manier een toewijzing aan je profiel bij de betreffende aanbieder kunt vermijden. Volgens Google vindt elke gegevensoverdracht naar de VS plaats in overeenstemming met de bepalingen van de onderliggende standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming en gegevensgebruik door Google kun je vinden op de volgende Google-website: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

10. Functionele en webdesign diensten

a) jQuery

JavaScript-code van jquery.com is geïntegreerd op onze website om de website aantrekkelijker te maken voor onze bezoekers. De aanbieder is JSFoundation Inc., t.a.v.: Privacy Office, 1 Letterman Drive, San Francisco, CA 94129, VS (hierna "jQuery" genoemd). jQuery is een veelzijdige JavaScript-bibliotheek die we kunnen integreren om onze website interessanter te maken voor onze bezoekers. Wanneer je onze website bezoekt, worden animaties of andere bestanden opgehaald van de jQuery-server en opgeslagen in de cache van je browser om onze website weer te geven. Wanneer je onze site bezoekt, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen jouw browser en de servers van jquery.com. jQuery.com ontvangt hierdoor de informatie, dat je onze site bezoekt met jouw IP-adres. Daarnaast worden cookies op je computer opgeslagen om herkenning mogelijk te maken wanneer je onze website opnieuw bezoekt. Wanneer je deze website voor het eerst bezoekt, wordt je gevraagd om je instellingen voor gegevensbescherming te definiëren. Hier heb je de mogelijkheid om het gebruik van de jQuery-service al dan niet goed te keuren. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

jQuery verzamelt en bewaart gebruiksgegevens volgens eigen informatie in gepseudonimiseerde profielen, die worden opgeslagen op de servers van jQuery en beschermd zijn tegen tussenkomst en wijziging door onbevoegde derden. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door het gebruik van jQuery verzamelde gegevens. Je kunt de verwerking van jouw persoonsgegevens voorkomen door je bestaande cookies te verwijderen of door het plaatsen van cookies algemeen te verbieden. Het voorkomen van de opslag van cookies is mogelijk via de instellingen in je browser of in onze cookiemanager bij het bezoeken van de website. Als je de opslag van cookies uitschakelt, willen wij je erop wijzen dat je deze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij jQuery kun je vinden op http://jquery.com/ en https://privacy-policy.openjsf.org

 

b) MyFonts

Voor onze website maken wij gebruik van de webfont-service MyFonts. De aanbieder van de dienst is het Amerikaanse bedrijf Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA.

 

Wanneer je deze website bezoekt, wordt je gevraagd om uw instellingen voor gegevensbescherming te definiëren. Hier heb je de mogelijkheid om het gebruik van de "MyFonts"-service al dan niet goed te keuren. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Als je akkoord gaat met het gebruik van MyFonts, wordt een verbinding met de respectievelijke servers tot stand gebracht en wordt het bijbehorende lettertype in jouw browsercache geladen.

 

MyFonts verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking door ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of gegevensoverdracht daar maakt MyFonts gebruik van modelcontractbepalingen, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten MyFonts om te voldoen aan het EU-beschermingsniveau van gegevens bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Het besluit en de clausules kun je hier vinden: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de?etrans=nl

Je kunt meer vinden informatie over de gegevens, die worden verwerkt bij het gebruik van MyFonts in het Privacybeleid: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

c) Cloudflare CDN

We gebruiken het Content Delivery Network (CDN) van Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München Duitsland (hierna "Cloudflare") om de veiligheid en leveringssnelheid van de inhoud van onze website te verhogen. Cloudflare gebruikt cookies en verwerkt gebruikersgegevens. Cloudflare biedt een zogenaamd content delivery netwerk en verschillende beveiligingsdiensten. Een content delivery netwerk (ook wel "CDN" genoemd) is een netwerk van wereldwijd gedistribueerde en onderling verbonden servers. Hierdoor kunnen websites sneller laden. Wanneer je onze website bezoekt, zorgt een load balancing-systeem ervoor dat de meeste delen van onze website worden geleverd door de server, die deze inhoud het snelst aan jou kan tonen. De route van gegevensoverdracht naar jouw browser wordt door een CDN aanzienlijk verkort (en dus ook de laadtijd van de website).

Daarnaast biedt Cloudflare ook verschillende beveiligingsdiensten, zoals DDoS-bescherming of de webapplicatie firewall. Dit omvat ook een zogenaamde reverse proxy en het content delivery network. Cloudflare blokkeert bedreigingen en beperkt misbruik van bots en crawlers, die onze bandbreedte en serverbronnen verspillen. Door onze website op te slaan in lokale datacenters en spam-software te blokkeren, stelt Cloudflare ons in staat om ons bandbreedtegebruik met ongeveer 60% te verminderen. Daarnaast wordt de gemiddelde laadtijd van de website met ongeveer de helft verminderd. Volgens Cloudflare kan de instelling "I'm under Attack Mode" worden gebruikt om verdere aanvallen te beperken door een JavaScript-opgave weer te geven, die moet worden opgelost voordat een bezoeker toegang kan krijgen tot de website. Het gebruik van Cloudflare maakt onze website dus aanzienlijk krachtiger en minder vatbaar voor spam of aanvallen. De wettelijke basis voor deze verwerking is daarom ons legitieme belang bij het optimaliseren van onze website en het verhogen van de veiligheid van onze website in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG.

Houd er rekening mee, dat Cloudflare gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat je mogelijk aanspraak kunt maken op rechtsmiddelen. Het kan ook gebeuren dat je er niet eens over wordt geïnformeerd. Volgens Cloudflare kunnen jouw gegevens worden overgedragen naar de onderstaande landen. Dit kan voor verschillende doeleinden het geval zijn, bijv. voor opslag of verwerking:

- USA

Over het algemeen bewaart Cloudflare de verwerkte gebruikersgegevens minder dan 24 uur, maar maximaal 7 dagen. Als een IP-adres echter een beveiligingswaarschuwing bij Cloudflare veroorzaakt, kunnen er in dit geval uitzonderingen zijn op de bovenstaande bewaartermijnen. Volgens Cloudflare worden gegevens anoniem en zonder persoonsgegevens opgeslagen. Je kunt volledig voorkomen, dat Cloudflare jouw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van scriptcode in je browser uit te schakelen of door een zogenaamde scriptblocker in je browser te integreren. Volgens Cloudflare vindt elke gegevensoverdracht naar de VS plaats in overeenstemming met de bepalingen van de onderliggende standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming en gegevensgebruik door Cloudflare is te vinden op de volgende Cloudflare-website: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/?tid=331669194442

 

d) Usercentrics Consent Management Plattform

We gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform (Usercentrics) van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München. Usercentrics verzamelt logbestandsgegevens en toestemmingsgegevens met behulp van JavaScript. Dit JavaScript stelt ons in staat om de gebruiker te informeren over de toestemming voor bepaalde cookies en andere technologieën op onze website en deze te verkrijgen, te beheren en te documenteren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder c), AVG. Het doel is om de voorkeuren van de gebruikers te kennen en dienovereenkomstig te handelen.

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze logging. De houdbaarheid van de cookie is 60 dagen. De toestemmingsgegevens moeten 6 jaar worden bewaard in overeenstemming met § 257 HGB. Het bewijs van intrekking van een eerder gegeven toestemming wordt drie jaar bewaard. Enerzijds is de opslag gebaseerd op onze verantwoordelijkheid volgens artikel 5 lid 2 DSGVO. Deze verplicht tot naleving van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarentegen is de bewaartermijn in de reguliere verjaringstermijn volgens § 195 BGB drie jaar.

Sie können die Ausführung von JavaScript jederzeit durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser dauerhaft unterbinden, was auch Usercentrics daran hindern würde, das JU kunt de uitvoering van JavaScript op elk moment permanent voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken, wat ook Usercentrics zou verhinderen om JavaScript te kunnen uitvoeren.

Meer informatie over de gegevensbeschermingspraktijken van Usercentrics kun je hier vinden:https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

11. Marketing diensten

 

e) Meta- Pixel

Om jouw gebruikersgedrag te herkennen, gebruiken wij op onze website de "bezoekersactiepixel" van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna "Facebook"). Met deze conversietool kunnen we je acties volgen nadat je een Facebook-advertentie hebt gezien of erop hebt geklikt. Dit wordt gebruikt om de effectiviteit van onze Facebook-advertenties te bewaken en te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. Hieronder vind je alle (persoons)gegevens, die zijn verzameld op of door het gebruik van de dienst:

- Bekeken webadvertenties

- Bekeken inhoud

- Informatie over apparaten

- Geografische locatie

- HTTP-Header

- Interacties met reclame, diensten en producten

- IP-adres

- Aangeklikte elementen

- Marketing informatie

- Niet-gevoelige door gebruiker aangepaste gegevens

- Bezochte websites

- Pixel-ID

- Referrer URL

- Succes van marketing campagnes

- Gebruiksgegevens

- Gebruiksgedrag

- Facebook-cookie-informatie

- Facebook gebruikers-ID

- Gebruiks-/Klikgedrag

- Browser-informatie

Hoewel we deze gegevens alleen in geanonimiseerde vorm kunnen herkennen, worden deze gegevens ook door Facebook opgeslagen en verwerkt. Wat Facebook precies met deze gegevens doet, weten we niet, maar aangenomen mag worden dat Facebook deze gegevens kan en zal koppelen aan jouw Facebook-account. Facebook kan deze informatie gebruiken voor reclame, marktonderzoek en op behoeften gebaseerde vormgeving van de Facebook-pagina's. Hiervoor worden door Facebook en zijn partners gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aangemaakt, bijvoorbeeld om jouw gebruik van onze website met betrekking tot de advertenties die je op Facebook worden getoond te evalueren, om andere Facebook-gebruikers te informeren over jouw activiteiten op onze website en om andere met het gebruik van Facebook verbonden diensten te verlenen. Om dit te doen, gebruikt Facebook verschillende manieren om informatie op het apparaat van een gebruiker op te slaan, zoals hieronder beschreven:

Naam: _fbp

Beschrijving: Cookie van Facebook voor website-analyse, advertentie-targeting en advertrentiemeting.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: facebook.com

 

Naam: act

Beschrijving: Cookie van Facebook voor website-analyse, advertentie-targeting en advertrentiemeting.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: facebook.com

 

Naam: c_user

Beschrijving: Cookie van Facebook voor website-analyse, advertentie-targeting en advertrentiemeting.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: facebook.com

 

Naam: datr

Beschrijving: Cookie van Facebook voor website-analyse, advertentie-targeting en advertrentiemeting.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: facebook.com

 

Naam: fr

Beschrijving: Cookie van Facebook voor website-analyse, advertentie-targeting en advertrentiemeting.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: facebook.com

 

Naam: m_pixel_ration

Beschrijving: Cookie van Facebook voor website-analyse, advertentie-targeting en advertrentiemeting.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: facebook.com

 

Naam: pl

Beschrijving: Cookie van Facebook voor website-analyse, advertentie-targeting en advertrentiemeting.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: facebook.com

 

Naam: presence

Beschrijving: Cookie van Facebook voor website-analyse, advertentie-targeting en advertrentiemeting.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: facebook.com

 

Naam: sb

Beschrijving: Cookie van Facebook voor website-analyse, advertentie-targeting en advertrentiemeting.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: facebook.com

 

Naam: spin

Beschrijving: Cookie van Facebook voor website-analyse, advertentie-targeting en advertrentiemeting.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: facebook.com

 

Naam: wd

Beschrijving: Cookie van Facebook voor website-analyse, advertentie-targeting en advertrentiemeting.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: facebook.com

 

Naam: xs

Beschrijving: Cookie van Facebook voor website-analyse, advertentie-targeting en advertrentiemeting.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

Domein: facebook.com

Facebook kan de verzamelde gegevens naar een ander land overdragen. Houd er rekening mee dat Facebook gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat je mogelijk aanspraak kunt maken op rechtsmiddelen. Hieronder vind je een lijst met de landen, waar naartoe de gegevens worden overgedragen. Dit kan voor verschillende doeleinden het geval zijn, bijv. voor opslag of verwerking:

- Singapore

- Verenigd Koninkrijk

- Verenigde Staten van Amerika

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals jouw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van je privacy, vind je in de informatie over gegevensbescherming van Facebook, die je kunt vindenvia de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Meer informatie over het thema cookies bij Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/policies/cookies

 

 

f) Bing Ads Retargeting

Deze website maakt gebruik van Bing Ads met een retargeting-functie om advertentiemaatregelen te optimaliseren en advertenties weer te geven. Bing Ads is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft"). Om deze dienst te kunnen gebruiken, wordt er een cookie op jouw eindapparaat geplaatst als je via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Hierdoor kunnen Microsoft en ook wij herkennen, dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde landingspagina ("conversion site") heeft bereikt. We worden alleen geïnformeerd over het totale aantal gebruikers, dat op deze Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens naar onze site is doorgestuurd. Microsoft gebruikt de cookie om informatie te verwerken op basis waarvan gebruikersprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en advertenties te tonen. Wanneer je deze website bezoekt, wordt je gevraagd om je instellingen voor gegevensbescherming te definiëren. Hier heb je de mogelijkheid om het gebruik van de Bing Ads-service al dan niet goed te keuren. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Jouw in dit verband gegeven toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. Zodra je akkoord gaat met het gebruik van Bing Ads op onze website, kunnen de volgende (persoons)gegevens worden verwerkt en overgedragen aan Microsoft:

- Browser-taal

- Cookie-informatie

- Digitale signatuur

- IP-adres

- Microsoft Klick-ID

- Pagina titel

- Referrer URL

- Bildschermresolutie

- URL

- Versie van UET

- Informatie over evenementen

- Laadtijd van de website

Bing Ads kan de verzamelde gegevens naar een ander land overdragen. Houd er rekening mee, dat deze dienst mogelijk gegevens overdraagt ??buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Als de gegevens naar de VS worden overgedragen, bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden zonder dat je mogelijk aanspraak kunt maken op rechtsmiddelen. Mogelijk ontvang je zelfs geen melding van dergelijke toegang. Hieronder vind je een lijst met de landen, waar naartoe de gegevens worden overgedragen. Dit kan voor verschillende doeleinden het geval zijn, bijv. voor opslag of verwerking.

- Wereldwijd

 

Bovendien gebruikt Bing Ads verschillende manieren om informatie op het apparaat van een gebruiker op te slaan:

 

Naam: _uetsid

Beschrijving : Dit is een tracking cookie, dat wordt gebruikt voor doelgericht adverteren.

Type: cookie

Opslagduur: 30 minuten

 

Naam: MUID

Beschrijving: Dit is een tracking cookie voor gebruikersidentificatie die helpt bij het tellen van geldige klikken voor gerichte advertenties.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar, 25 dagen

 

Naam: MUIDB

Beschrijving: Dit is een tracking cookie voor gebruikersidentificatie, die wordt gebruikt door Microsoft Bing Ads en die wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar, 25 dagen

 

Naam: _uetvid

Beschrijving: dit wordt gebruikt om bezoekers over meerdere websites te volgen om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

Type: cookie

Opslagduur: 16 dagen

 

Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft en Bing Ads gebruikte cookies kun je vinden via de volgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

g) Klaviyo

We gebruiken Klaviyo, een dienst voor onze e-mail marketing, op onze website. Dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Klaviyo, 125 Summer St, Boston, MA 02110, USA. Als je de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van je nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat jij de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat je akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in-procedure om ervoor te zorgen, dat de nieuwsbrief op een consensuele manier wordt verzonden. Daarbij kan de potentiële ontvanger worden opgenomen in een mailinglijst. De gebruiker ontvangt vervolgens een bevestigingsmail met de mogelijkheid om de registratie op rechtsveilige wijze te bevestigen. Het adres wordt pas actief opgenomen in de mailinglijst als de bevestiging is ontvangen. Houd er rekening mee, dat Klaviyo uw persoonsgegevens onder andere ook in de VS verwerkt. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking. De wettelijke basis voor deze verwerking is jouw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Klaviyo gebruikt zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 AVG) als basis voor gegevensverwerking door ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of gegevensoverdracht daarheen. Modelcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses - SCC) zijn sjablonen van de Europese Commissie, die zijn bedoeld om ervoor te zorgen, dat jouw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden overgedragen naar derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Met deze clausules verbindt Klaviyo zich ertoe de Europese gegevensbeschermingsnormen na te leven bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Meer informatie over de gegevens, die worden verwerkt door het gebruik van Klaviyo kun je vinden in het privacybeleid: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy.

 

h) Hotjar

We gebruiken "Hotjar" op onze website, een webanalyse service, die wordt aangeboden door Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta (hierna "Hotjar" genoemd). Hotjar maakt onder andere gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden, die lokaal in de cache van je webbrowser op jouw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van jouw gebruik van onze website mogelijk maken, evenals een zogenaamde trackingcode. De door Hotjar gebruikte cookies worden voor verschillende tijdsperioden op jouw eindapparaat opgeslagen, soms alleen tijdens je bezoek, soms 365 dagen. Wanneer je deze website bezoekt, wordt je gevraagd om je instellingen voor gegevensbescherming te definiëren. Hier heb je de mogelijkheid om het gebruik van de Hotjar-service al dan niet goed te keuren. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Zodra je akkoord gaat met het gebruik van Hotjar op onze website, wordt er een verbinding met de Hotjar-servers tot stand gebracht. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Apparaatafhankelijke gegevens, die worden verzameld door jouw eindapparaat en webbrowser:

- IP-adres van jouw eindapparaat (verzameld en opgeslagen in anoniem formaat)

- E-mailadres inclusief je voor- en achternaam, indien je deze via onze website aan ons beschikbaar hebt gesteld

- Beeldschermgrootte van jouw eiindapparaat

- Apparaattype en browserinformatie

- Geografische gegevens (alleen land)

- Taal, waarin onze website wordt weergegeven

- Gebruikersinteracties

- Muisopdrachten (beweging, positie en klikken)

- Toetsaanslagen

Loggegevens, die automatisch door onze server worden gebruikt bij het gebruik van Hotjar:

- Verwijzend domein

- Bezochte websites

- Geografische gegevens(alleen land)

- Taal, waarin onze website wordt weergegeven

- Datum en tijd van toegang

Hotjar gebruikt deze informatie om jouw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over het gebruik op te stellen en om andere diensten aan te bieden in verband met de evaluatie van onze website. Hotjar gebruikt verschillende manieren om informatie op het apparaat van een gebruiker op te slaan, zoals hieronder beschreven:

Naam: _hjClosedSurveyInvites

Beschrijving: Hotjar-cookie, die wordt ingesteld zodra een bezoeker interactie heeft met een uitnodigings-modaliteit voor een enquête met externe links. Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen, dat dezelfde uitnodiging niet opnieuw wordt getoond als deze al eerder is getoond.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

 

Naam: _hjDonePolls

Beschrijving: Hotjar-cookie, die wordt geplaatst zodra een bezoeker een enquête heeft ingevuld met behulp van de “On site Survey” widget. Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen, dat dezelfde enquête niet opnieuw wordt getoond als deze al eerder werd ingevuld.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

 

Naam: _hjMinimizedPolls

Beschrijving: Hotjar-cookie, die wordt ingesteld wanneer een bezoeker een on-site enquête widget minimaliseert. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen, dat de widget geminimaliseerd blijft terwijl de bezoeker door je site navigeert.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

 

Naam: _hjShownFeedbackMessage

Beschrijving: Hotjar-cookie, die wordt geplaatst wanneer een bezoeker inkomende feedback minimaliseert of voltooit. Dit wordt gedaan, zodat wanneer de bezoeker naar een andere pagina navigeert waar deze zou moeten worden weergegeven, de inkomende feedback onmiddellijk wordt geladen als geminimaliseerd.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

 

Naam: _hjid

Beschrijving: Hotjar-cookie, die wordt geplaatst wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID vast te houden, die uniek is voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor, dat het gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID.

Type: cookie

Opslagduur: 1 jaar

 

Naam: _hjTLDTest

Beschrijving: wanneer het Hotjar-script wordt uitgevoerd, proberen we het meest algemene cookiepad te bepalen dat we moeten gebruiken in plaats van de hostnaam van de site. Dit wordt gedaan zodat cookies (indien van toepassing) kunnen worden gedeeld tussen subdomeinen. Om dit te bepalen, proberen we de _hjTLDTest-cookie op te slaan voor verschillende URL-subtekenreeks alternatieven totdat het mislukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd.

Type: cookie

Opslagduur: sessie

 

Naam: _hjUserAttributesHash

Beschrijving: gebruikersattributen die via de Hotjar Identity API worden verzonden, worden voor de duur van de sessie in de cache opgeslagen om te bepalen wanneer een attribuut is gewijzigd en moet wordengeactualiseerd.

Type: cookie

Opslagduur: sessie

 

Naam: _hjCachedUserAttributes

Beschrijving: deze cookie wordt gebruikt om gebruikersattributen op te slaan, die via de Hotjar Identity API zijn verzonden wanneer de gebruiker niet in de steekproef zit. Deze attributen worden alleen opgeslagen wanneer de gebruiker interactie heeft met een Hotjar-feedbacktool.

Type: cookie

Opslagduur: sessie

 

Naam: _hjLocalStorageTest

Beschrijving: Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of het Hotjar-trackingscript lokale opslag kan gebruiken. Als dit mogelijk is, wordt in deze cookie de waarde 1 gezet. De gegevens, die zijn opgeslagen in_hjLocalStorageTest hebben geen vervaltijd, maar worden vrijwel onmiddellijk na het aanmaken verwijderd.

Type: cookie

Opslagduur: sessie

 

Naam: _hjIncludedInPageviewSample

Beschrijving: Deze cookie is bedoeld om Hotjar te laten weten of deze bezoeker is opgenomen in de gegevensverzameling, die wordt bepaald door de paginaweergavelimiet van je website.

Type: cookie

Opslagduur: 30 minuten

 

Naam: _hjIncludedInSessionSample

Beschrijving: deze cookie is bedoeld om Hotjar te laten weten of deze bezoeker is opgenomen in de gegevenssteekproef, die is gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van je site.

Type: cookie

Opslagduur: 30 minuten

 

Naam: _hjAbsoluteSessionInProgress

Beschrijving: deze cookie wordt gebruikt om de eerste paginaweergave sessie van een gebruiker te herkennen. Dit is een true/false-flag, die is ingesteld door de cookie.

Type: cookie

Opslagduur: 30 minuten

 

Naam: _hjFirstSeen

Beschrijving: Hiermee wordt de eerste sessie van een nieuwe gebruiker geïdentificeerd. Hij slaat een true/false-waarde op, die aangeeft of Hotjar deze gebruiker voor het eerst heeft gezien. Het wordt gebruikt door opnamefilters om nieuwe gebruikerssessies te identificeren.

Type: cookie

Opslagduur: sessie

 

Naam: hjViewportId

Beschrijving: hier wordt informatie over het gebruikersvenster, zoals grootte en afmetingen, opgeslagen.

Type: cookie

Opslagduur: sessie

 

Naam: _hjRecordingEnabled

Beschrijving: Deze cookie wordt toegevoegd wanneer een opname wordt gestart en wordt gelezen wanneer de opname-module wordt geïnitialiseerd om te bepalen of de gebruiker al in een opname zit in een bepaalde sessie.

Type: cookie

Opslagduur: sessie

Meer informatie over gegevensbescherming bij Hotjar kun je vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar, die je via de volgende link kunt bekijken: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security

 

12. Online-Shop

 

a) Klantaccount

Je hebt de mogelijkheid om bij ons een klantaccount aan te maken. Dit geeft je de mogelijkheid om bijvoorbeeld snel af te rekenen voor de volgende bestelling of om je bestellingen in te zien.Je bent natuurlijk niet verplicht om een ??klantaccount bij ons aan te maken en je kunt ook goederen bestellen zonder klantaccount. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor het openen van de klantaccount artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Als je een door jou aangemaakt klantaccount wilt laten verwijderen, stuur je ons gewoon een overeenkomstig bericht naar: info@gusti-leer.nl

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vereist om een ??klantaccount aan te maken. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een sterretje. We verzamelen alleen het e-mailadres en een wachtwoord van jouw keuze als verplichte informatie. Uiteraard ben je niet verplicht om verdere persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze informatie (bijvoorbeeld je adres) kunnen wij jou de door jou bestelde artikelen echter niet toesturen. We hebbe je adres nodig om de zending door te sturen naar een door ons ingeschakelde verzenddienst, die de bestelde artikelen bij je zal bezorgen. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 letter b) AVG.

 

 

b) PayPal / Check Out met PayPal

Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te activeren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustfuncties op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten. PayPal blijft, althans in sommige landen, de status van bank behouden en kan daarom onderhevig zijn aan afwijkende of uitgebreide wetgeving.

Als je tijdens het bestelproces in onze onlineshop "PayPal" als betalingsmogelijkheid selecteert, worden de gegevens automatisch naar PayPal verzonden. Dit zijn gegevens, die nodig zijn om het contract uit te voeren, maar in het bijzonder om de betaling via PayPal te verwerken. Door deze betalingsoptie te selecteren, ga je akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens aan PayPal, die nodig is voor de betalingsverwerking. De wettelijke basis is daarom jouw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De persoonlijke gegevens, die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens, die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling, bijv. het factuuradres. Als je afrekent met PayPal in het winkelwagentje, verstrekt PayPal ons de persoonlijke gegevens die je in jouw PayPal-rekening hebt opgeslagen. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig, zodat wij jou je artikelen kunnen toesturen. Meestal gaat het om de volgende gegevens: achternaam/voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. De exacte omvang hangt echter af van jouw PayPal-accountconfiguratie.

De overdracht van de gegevens is bedoeld voor betalingsverwerking en fraudepreventie. De persoonlijke gegevens, die aan PayPal worden doorgegeven, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. PayPal kan de persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je toestemming voor de verwerking van je persoonlijke gegevens door PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens, die voor (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder a) en b) AVG. Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door PayPal en over het onderwerp gegevensbescherming vind je in de van toepassing zijnde informatie over gegevensbescherming van PayPal, die je kunt vinden via de volgende link: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

c) Amazon Payments

Op onze website bieden wij onder andere betaling aan via Amazon Payments. De aanbieder van deze betalingsdienst is het Amerikaanse bedrijf Amazon.com Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Amazon Payments Europe S.C.A. (38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; hierna "Amazon").

Wählen Als je tijdens het bestelproces in onze onlineshop "Amazon Payments" als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens automatisch naar Amazon verzonden. Dit zijn gegevens, die nodig zijn om het contract uit te voeren, maar in het bijzonder om de betaling via Amazon Payments te verwerken. Door deze betalingsoptie te selecteren, stem je in met de overdracht van persoonlijke gegevens aan Amazon, die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De wettelijke basis is daarom jouw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De persoonlijke gegevens, die naar Amazon worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens, die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Voor de afhandeling van het koopverdrag zijn ook persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling, bijv. het factuuradres nodig. Als je afrekent met Amazon Payments in het winkelwagentje, zal Amazon Payments ons persoonlijke gegevens verstrekken, die je in jouw Amazon-account hebt opgeslagen. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig, zodat wij jou je artikelen kunnen toesturen. Meestal gaat het om de volgende gegevens: achternaam/voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. De exacte omvang hangt echter af van jouw accountconfiguratie bij Amazon Payments.

Amazon verwerkt uw gegevens onder andere ook in de VS. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Amazon gebruikt zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 AVG) als basis voor gegevensverwerking door ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of gegevensoverdracht daarheen. Modelcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses - SCC) zijn sjablonen van de Europese Commissie en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden overgedragen naar derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt Amazon zich ertoe de Europese gegevensbeschermingsnormen na te leven bij de verwerking van jouw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Je kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=nl

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Amazon (AWS GDPR DATA PROCESSING), die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen, zijn te vinden op https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf

Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Amazon Payments vind je in het privacybeleid: https://pay.amazon.eu/?ld=1

 

d) Apple Pay

Op onze website bieden wij onder andere betaling via Apple Pay aan. De aanbieder van deze betaaldienst is het Amerikaanse bedrijf Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA (hierna "Apple").

Als je tijdens het bestelproces in onze onlineshop "ApplePay" als betalingsmogelijkheid selecteert, worden de gegevens automatisch naar Apple verzonden. Dit zijn gegevens, die nodig zijn om het contract uit te voeren, maar in het bijzonder om de betaling via ApplePay te verwerken. Door deze betalingsoptie te selecteren, ga je akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens naar ApplePay, die nodig is voor de betalingsverwerking. De wettelijke basis is daarom jouw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. De persoonlijke gegevens, die aan Apple worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Voor de afhandeling van het koopverdrag zijn ook persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling, bijv. het factuuradres nodig. Als je afrekent met ApplePay in het winkelwagentje, zal Apple ons persoonlijke informatie verstrekken, die je in jouw ApplePay-account hebt opgeslagen. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig, zodat wij jou je artikelen kunnen toesturen. Meestal gaat het om de volgende gegevens: achternaam/voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. De exacte reikwijdte hangt echter af van jouw accountconfiguratie met ApplePay.

Apple verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. We willen erop wijzen, dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking. Apple gebruikt modelcontractbepalingen, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Apple om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Het besluit en de clausules kun je o.a. hier vinden: https://commission.europa.eu/index_nl

Meer informatie over de gegevens, die worden verwerkt door het gebruik van Apple Pay kun je vindenin het privacybeleid: https://www.apple.com/nl/legal/privacy/nl/

 

e) Verdere betaalopties

Naast PayPal, Apple Pay en Amazon Payments heb je bij ons de mogelijkheid om vooruit te betalen, automatische incasso, creditcard (Mastercard, VISA, American Express, Amazon Pay, Apple Pay), factuur of directe overboeking. Wij behouden ons het recht voor om voor sommige betaalmethoden (bijvoorbeeld bij aankopen op rekening) vooraf een kredietcontrole uit te voeren. Door de betreffende betaaloptie te selecteren, ga je akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens, die nodig zijn voor de betalingsverwerking voor jouw aankoop in onze winkel. De wettelijke basis is daarom artikel 6, lid 1, onder a) en b) AVG. De verzonden persoonlijke gegevens zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens, die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.Voor de afhandeling van het koopverdrag zijn ook persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling, bijv. het factuuradres (voor de levering van jouw bestelde goederen)nodig.

 

f) Trusted Shops

Voor onze website gebruiken wij het beoordelingsplatform Trusted Shops. De aanbieder van de dienst is Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15C, 50823 Keulen.

We gebruiken Trusted Shops onder andere om Trusted Shops-diensten weer te geven (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) en om kopers na een bestelling de mogelijkheid te bieden om hun ervaringen met anderen te delen. Voor deze functies zijn op deze website Trusted Shops-widgets geïntegreerd.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt je gevraagd om je instellingen voor gegevensbescherming te definiëren. Hier heb je de mogelijkheid om het gebruik van de "Trusted Shop"-service al dan niet goed te keuren. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Verder hebben wij als bedrijf er ook een gerechtvaardigd belang bij, dat de authenticiteit en de veiligheid van onze winkel duidelijk herkenbaar zijn voor potentiële klanten van buitenaf. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld laten zien, dat je bij ons niet met een fake shop te maken hebt. Dienovereenkomstig is de wettelijke basis voor het gebruik van Trusted Shop op onze website artikel 6 lid 1 letter f) AVG.

Wanneer de trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook jouw IP-adres, datum en tijd van de oproep, hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert . Het IP-adres wordt direct na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan jou persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

Na het afronden van de bestelling wordt jouw gehashte e-mailadres met behulp van een cryptografische eenrichtingsfunctie naar Trusted Shops GmbH verzonden. Dit dient om te controleren of je al geregistreerd bent voor diensten bij Trusted Shops GmbH en is daarom noodzakelijk voor de vervulling van onze en Trusted Shops' doorslaggevende legitieme belangen bij het bieden van kopersbescherming, gekoppeld aan de specifieke bestelling en de transactiebeoordelingsdiensten in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Als dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen jou en Trusted Shops. Als je nog niet bent aangemeld voor de diensten, krijg je de eerste keer de mogelijkheid om dat te doen. Verdere verwerking na registratie is ook gebaseerd op de contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als je je niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops GmbH verwijderd en is een persoonlijke verwijzing niet meer mogelijk.

Meer informatie over de gegevens, die door gebruik te maken van Trusted Shops worden verwerkt kun je vinden in de gegevensbeschermingsverklaring op: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/#user-privacy-policy

 

13. Herroeping van je toestemming

Als je ons uw toestemming hebt gegeven in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving voor bepaald gebruik van gegevens en/of diensten, kun je deze natuurlijk op elk moment intrekken met ingang voor de toekomst. Een eenvoudig bericht naar onderstaand adres is voldoende:

 

Gusti Leder GmbH

Erich-Schlesinger-Straße 62,

18059 Rostock

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031

E-Mail: info@gusti-leder.de

 

 

14. Jouw rechten als betrokkene

Als betrokkene heb je verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke hebben wij passende maatregelen genomen om jou, de betrokkene, alle informatie overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de AVG en alle mededelingen overeenkomstig de artikelen 15 tot 22 en artikel 34 van de AVG, voor zover betrekking hebbende op de verwerking, op nauwkeurige wijze te verstrekken in een transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm, in duidelijke en eenvoudige taal; dit geldt in het bijzonder voor informatie, die specifiek op kinderen is gericht. De informatie wordt schriftelijk of in een andere vorm, eventueel ook elektronisch, verzonden. Op jouw verzoek kunnen de gegevens ook mondeling worden verstrekt, mits jouw identiteit als betrokkene op een andere manier is aangetoond.

Je hebt onder andere het recht om te allen tijde schriftelijke of elektronische informatie op te vragen over de over jou opgeslagen gegevens en de herkomst ervan, de ontvanger of ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven en het doel van de opslag. Je hebt ook het recht om te eisen, dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat, indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, jouw gegevens worden verwijderd of geblokkeerd. Een eenvoudig bericht naar onderstaand adres is hiervoor voldoende:

 

Gusti Leder GmbH

Erich-Schlesinger-Straße 62,

18059 Rostock

 

Telefoon: +49 (0) 381 / 799 90031

E-Mail: info@gusti-leder.de

 

In detail worden de volgende rechten vermeld:

14.1 Recht op bevestiging en informatie

Je kunt van ons een bevestiging vragen of er persoonsgegevens, die jou betreffen, door ons worden verwerkt.

Als wij jouw gegevens verwerken, kun je bij ons informatie opvragen over:

a.) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

b.) de categorieën van persoonsgegevens, die worden verwerkt;

c.) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de jou betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

d.) de geplande duur van de opslag van de jou betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;

e.) het bestaan ??van een recht op correctie of verwijdering van de jou betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door ons of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

f.) het bestaan ??van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

g.) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

h.) het bestaan ??van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, lid 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene .

Verder heb je het recht om informatie te vragen of de persoonsgegevens, die op jou betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kun je verzoeken om op de hoogte te worden gesteld van de passende garanties overeenkomstig artikel 46 AVG in verband met de verzending.

14.2 Recht op rectificatie

je hebt recht op correctie en/of aanvulling indien de verwerkte persoonsgegevens, die jou betreffen onjuist of onvolledig zijn. We moeten de correctie natuurlijk onmiddellijk doorvoeren.

14.3 Recht op beperking van verwerking

Onder de volgende voorwaarden kun je de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens eisen:

a.) als je de juistheid van de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode, die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

b.) als de verwerking onrechtmatig is en jij weigert de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan verzoekt ??om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

c.) als we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar jij ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

d.) als je overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen, waarop wij recht hebben, zwaarder wegen dan jouw redenen.

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met jouw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat door ons of bevoegde derden verwerkt worden.

Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zullen wij je informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

14.4 Recht op verwijdering

a.) Verwijderingsplicht

Je kunt eisen, dat de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd en wij zijn verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

I. De jou betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

II. Je herroept uw ??toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a) AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

III. Je maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2 AVG.

IV. De op jou betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

V. Het verwijderen van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het recht van de Unie of de lidstaat, waaraan wij zijn onderworpen.

VI. De op jou betrekking hebbende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij, die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

 

b.) Informatie aan derden

Als we de persoonlijke gegevens over jou openbaar hebben gemaakt en we zijn verplicht om ze te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, zullen we, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen nemen, ook technische, om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking, die de persoonsgegevens verwerken, te informeren, dat jij als betrokkene hen verzocht heeft om alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

c.) Uitzonderingen

Het recht op gegevensverwijdering bestaat niet als verwerking noodzakelijk is

I. om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

II. om te voldoen aan een wettelijke verplichting, die verwerking vereist krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat, waaraan wij onderworpen zijn, of om een ??taak uit te voeren, die in het algemeen belang is of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is gedelegeerd;

III. om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h en i en artikel 9, lid 3 AVG;

IV. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover de onder a) genoemde wet het bereiken van de doelstellingen onmogelijk kan maken of ernstig kan belemmeren, of

V. om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

14.5 Recht op informatie

Als je het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen ons hebt ingeroepen, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie jouw persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredig veel moeite kost.

Je hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

14.6 Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Je hebt ook het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke, op voorwaarde dat

a.) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) AVG en

b.) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht heb je ook het recht om jouw persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke te laten doorgeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op dataportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag, dat aan ons is opgedragen.

14.7 Recht van bezwaar

Je hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e of f AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Wij zullen de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Als de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt om directe reclame uit te voeren, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, die dergelijke reclame als doel heeft; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Als jij bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Je hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht richtlijn 2002/58/EG – jerecht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures, die gebruik maken van technische specificaties.

14.8 Recht om de toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wet op de gegevensbescherming

Je hebt te allen tijde het recht om je toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking, die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking.

14.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing, die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor jou heeft of jou op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft. Dit geldt niet als het besluit

a.) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en ons,

b.) is toegestaan ??op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of de lidstaten, waaraan wij onderworpen zijn en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om jouw rechten en vrijheden en jouw legitieme belangen te beschermen of

c.) plaats vindt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a of g, van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om jouw rechten en vrijheden en jouw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen genoemd onder a.) en c.) nemen wij passende maatregelen om jouw rechten en vrijheden en jouw gerechtvaardigde belangen te beschermen.

14.10 Recht om een ??klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder nadelig te zijn voor enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heb je het recht om een ??klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van jouw woonplaats, je werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als jij meent, dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 AVG.

15. E-mail reclame

Als je je apart hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat jij je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven van jouw access provider. Je kunt je te allen tijde rechtstreeks via de nieuwsbrief afmelden, per e-mail aan info@gusti-leer.nl.

16. Verdere informatie

Als je nog vragen of suggesties voor ons hebt over het onderwerp "gegevensbescherming", of als je informatie wilt over jouw gegevens of de correctie of verwijdering ervan, kun je een e-mail of brief sturen naar:

 

Gusti Leder GmbH

Erich-Schlesinger-Straße 62,

18059 Rostock

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031

E-Mail: info@gusti-leer.nl

 

Rostock, December 2022

Laatst bekeken
gusti-leer.nl Reviews with ekomi.nl