Herroepingsrecht

Instructies voor herroeping en modelformulier voor herroeping voor consumenten

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen, die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk gebaseerd zijn op persoonlijke behoeften van de consument.

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons hiervan op de hoogte stellen:

GUSTI LEDER GMBH - RETURNS WAREHOUSE, ALT RADEKOWER STR. 4, 16307 MESCHERIN, DUITSLAND. INFO@GUSTI-LEER.NL, +49 (0) 0381 / 79990031*

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) van je beslissing om dit contract te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat je de mededeling over het uitoefenen van je herroepingsrecht verzendt, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

*Let op: dit is niet het telefoonnummer van onze klantenservice.

Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, hebben wij alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die voortvloeien uit je keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering, die door ons wordt aangeboden), per omgaande aan je terugbetalen, uityelijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop wij de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen. Klanten zijn verantwoordelijk voor het betalen van eventuele retourverzendkosten. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren, totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat jij het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, al naar gelang welk van beide het eerst van toepassing is. Je moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop je ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Jij draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen, wanneer die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Einde van annuleringsvoorwaarden

Voorbeeld van annuleringsformulier
(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan: GUSTI LEDER GMBH – RETURNS WAREHOUSE, BÜRGERSEEWEG 850, 17235 NEUSTRELITZ, DUITSLAND. INFO@GUSTI-LEER
.NL

- Ik herroep/wij herroepen (*) hierbij het contract gesloten door mij/ons (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ het verlenen van de volgende dienst (*)

-Besteld op (*)/ontvangen op (*)

-Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen voor notificaties op papier)

- Datum

_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Laatst bekeken
gusti-leer.nl Reviews with ekomi.nl