Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Informatie voor consumenten over afstandscontracten en klantinformatie over contracten in elektronische handel

§ 1 Werkingssfeer

Voor zakelijke relaties tussen ons en de klant zijn de volgende algemene voorwaarden in hun versie geldig ten tijde van de bestelling via de internetwinkel.

§ 2 Afsluiting van het contract

De presentatie van onze producten op onze website bevat alleen een verzoek aan de klant om een ​​contractaanbod in te dienen. Door een bestelling te verzenden, doet de klant een offerte in de zin van § 145 BW. De klant ontvangt een bevestiging van ontvangst van de bestelling per e-mail. Het contract met ons komt voor als we het aanbod van de klant binnen 2 werkdagen na het versturen van de bestelling schriftelijk accepteren. In dit opzicht is de datum van ontvangst van de verklaring van aanvaarding door de klant van doorslaggevend belang. De werkdag is elke kalenderdag die geen zondag of landelijke geldige openbare feestdag is.

§ 3 levering, verzendkosten, overdracht van risico

Levering wordt gedaan op de verzendkosten vermeld in het individuele geval. Als de klant een consument is, ongeacht de verzendmethode, dragen we altijd het verzendrisico. Als de klant een ondernemer is, worden alle risico's en gevaren van de zending overgedragen aan de klant zodra de goederen door ons zijn doorgegeven aan de opdrachtgever logistieke partner.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volle betaling van de aankoopprijs.

§ 5 Betalingen

Alleen de betaalmethoden die aan de klant zijn aangegeven tijdens het bestelproces worden geaccepteerd.

§ 6 aansprakelijkheid voor gebreken

Er zijn wettelijke garantie rechten.

§ 7 Informatie voor consumenten in afstandscontracten en klantinformatie voor contracten in de elektronische handel

  1. Wij zijn niet onderworpen aan speciale gedragscodes die niet hierboven vermeld zijn.
  2. Eventuele invoerfouten bij het plaatsen van uw bestelling, kunt u in de definitieve bevestiging herkennen alvorens uw contractverklaring in te dienen en te corrigeren met behulp van de verwijderings- en wijzigingsfunctie voordat u de bestelling te allen tijde kunt verzenden.
  3. De essentiële kenmerken van de door ons aangeboden goederen, alsmede de geldigheidsduur van de beperkte aanbiedingen, vindt u in de individuele productbeschrijvingen binnen ons internetaanbod.
  4. De beschikbare taal voor de sluiting van het contract is Duits.
  5. Klachten en aanspraken op gebreken kunnen worden gemaakt onder het adres dat gespecificeerd is in de provideridentificatie.
  6. De tekst van het contract is niet door ons opgeslagen en is daarom niet als klant na uw sluiting van het contract over ons toegankelijk.
  7. Voor informatie over betaling, levering of vervulling, verwijzen wij u naar het aanbod.

§ 8 Informatie over de geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken

We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

§ 9 Diversen

De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op de contractuele relatie tussen ons en de klant, alsook op de respectievelijke bepalingen en voorwaarden. Indien de klant een consument is, worden de bepalingen van deze overeenkomst niet beïnvloed door de wetgeving van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, door het recht dat van toepassing is op de consument en de rechten waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. De toepassing van VN-verkoopwetgeving is uitgesloten.

V SN 42

Laatst bekeken
gusti-leer.nl Reviews with ekomi.nl