Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Informatie voor consumenten over afstandscontracten en klantinformatie over contracten in elektronische handel

§ 1 Werkingssfeer

Voor zakelijke relaties tussen ons en de klant zijn de volgende algemene voorwaarden in hun versie geldig ten tijde van de bestelling via de internetwinkel.

§ 2 Afsluiting van het contract

De presentatie van onze producten op onze website bevat alleen een verzoek aan de klant om een ​​contractaanbod in te dienen. Door een bestelling te verzenden, doet de klant een offerte in de zin van § 145 BW. De klant ontvangt een bevestiging van ontvangst van de bestelling per e-mail. Het contract met ons komt voor als we het aanbod van de klant binnen 2 werkdagen na het versturen van de bestelling schriftelijk accepteren. In dit opzicht is de datum van ontvangst van de verklaring van aanvaarding door de klant van doorslaggevend belang. De werkdag is elke kalenderdag die geen zondag of landelijke geldige openbare feestdag is.

§ 3 levering, verzendkosten, overdracht van risico

Levering wordt gedaan op de verzendkosten vermeld in het individuele geval. Als de klant een consument is, ongeacht de verzendmethode, dragen we altijd het verzendrisico. Als de klant een ondernemer is, worden alle risico's en gevaren van de zending overgedragen aan de klant zodra de goederen door ons zijn doorgegeven aan de opdrachtgever logistieke partner.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volle betaling van de aankoopprijs.

§ 5 Betalingen

Alleen de betaalmethoden die aan de klant zijn aangegeven tijdens het bestelproces worden geaccepteerd.

§ 6 aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§ 7 Informatie voor consumenten in afstandscontracten en klantinformatie voor contracten in de elektronische handel

  1. Wij zijn niet onderworpen aan speciale gedragscodes die niet hierboven vermeld zijn.
  2. Eventuele invoerfouten bij het plaatsen van uw bestelling, kunt u in de definitieve bevestiging herkennen alvorens uw contractverklaring in te dienen en te corrigeren met behulp van de verwijderings- en wijzigingsfunctie voordat u de bestelling te allen tijde kunt verzenden.
  3. De essentiële kenmerken van de door ons aangeboden goederen, alsmede de geldigheidsduur van de beperkte aanbiedingen, vindt u in de individuele productbeschrijvingen binnen ons internetaanbod.
  4. De beschikbare taal voor de sluiting van het contract is Duits.
  5. Klachten en aanspraken op gebreken kunnen worden gemaakt onder het adres dat gespecificeerd is in de provideridentificatie.
  6. De tekst van het contract is niet door ons opgeslagen en is daarom niet als klant na uw sluiting van het contract over ons toegankelijk.
  7. Voor informatie over betaling, levering of vervulling, verwijzen wij u naar het aanbod.

§ 8 Informatie over de geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken

We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

§ 9 Terugbetalingen

Eventuele terugbetalingen worden automatisch uitgevoerd naar de bankrekening die u voor de betaling heeft gebruikt. Bij betaling per factuur en vooruitbetaling wordt het bedrag teruggestort op de rekening waarvan de betaling is gedaan. Als u met Paypal of creditcard heeft betaald, wordt de terugbetaling gestort op uw Paypal- of creditcardrekening. Als u bij uw aankoop een cadeaubon heeft gebruikt, schrijven wij het overeenkomstige bedrag bij op uw cadeaubonnenaccount. Neem hiervoor contact op met de klantenservice. De kosten voor de retourzending komen overeen met het bedrag van de oorspronkelijke verzendkosten. In het geval van een retourzending worden deze kosten in mindering gebracht op de creditnota. Jij draagt het risico van de retourzending.

§ 10 Diversen

De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op de contractuele relatie tussen ons en de klant, alsook op de respectievelijke bepalingen en voorwaarden. Indien de klant een consument is, worden de bepalingen van deze overeenkomst niet beïnvloed door de wetgeving van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, door het recht dat van toepassing is op de consument en de rechten waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. De toepassing van VN-verkoopwetgeving is uitgesloten.

V SN 42

 

Garantieverklaring

§1 Productgarantie

Naast de wettelijke garantie bieden wij een uitgebreide productgarantie aan. Om van deze aanvullende garantie te profiteren, is een abonnement op onze nieuwsbrief van minimaal 6 maanden vereist. Deze garantie dekt fabricagefouten, maar sluit schade door oneigenlijk gebruik of normale slijtage uit.

§2 Garantieperiode

De garantie treedt in werking na afloop van de wettelijke garantie en geldt dan nog eens 1 extra jaar.

§3 Garantieaanspraak

Om aanspraak te maken op garantie, neemt u contact op met onze klantenservice via info@gusti.leer.nl. We hebben een aankoopbewijs nodig voor de afhandeling van de claim.

§4 Uitsluitingen en beperkingen

Deze garantie sluit schade door onjuist gebruik, productwijziging of normale slijtage uit. Ook uitgesloten zijn schade die niet te wijten is aan materiaal- of fabricagefouten. Vergoeding voor reparatie van de rits is uitgesloten.

§5 Retourvoorwaarden

De verzendkosten voor retourzendingen in het kader van de garantie worden door ons gedekt.

Laatst bekeken
gusti-leer.nl Reviews with ekomi.nl