Standaard verzending: 3,50 €
30 dagen herroepingsrecht

Herroeping en retour

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen, die niet geprefabriceerd zijn en voor diens productie een individuele keus of bepaling door de consument beslissend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeftes van de consument toegesneden zijn.

Retourneren

Indien je een product wilt retourneren, dan vind je onderstaand de mogelijkheid, een retourbrief uit te printen:

Geef je adresgegevens zorgvuldig aan en controleer deze op volledigheid en juistheid.
Vul in het veld “klantreferentie” jouw klantnummer in, dan kunnen wij jouw retour toewijzen en ervoor zorgen dat de retour snel wordt afgehandeld. Het klantnummer vind je op je orderbevestiging.

Indien je de retour vanuit Duitsland wilt versturen, gebruik dan de volgende retourbrief:
https://www.myhermes.de

Let op: Voor gravures bestaat geen wettelijk termijn voor het herroepingsrecht!
Voor een retour vanuit Zwitserland is het aanmaken van een retourbrief niet mogelijk.
De retourbrieven voor andere landen vind je hier.:

Herroeping en herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 30 dagen, zonder opgave van redenen, te herroepen.

De termijn voor de herroeping is 30 dagen vanaf de dag waarop u, óf een door u aangewezen derde, welke niet de de vervoerder is, de laatste producten in bezit heeft genomen ofwel in bezit heeft.

Voor het uitoefenen van uw recht op herroeping verzoeken wij u ons kunt u door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verstuurde brief of een e mail) van uw besluit de overeenkomst te herroepen in kennis te stellen. U kunt ervoor het Retourformulier gebruiken. Om de termijn in acht te nemen is het voldoende, dat u meedeelt dat u van het recht op herroeping gebruik wilt maken en dat u deze verklaring verstuurd voordat de termijn van de herroeping is verlopen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten, die het resultaat van een andere manier van leveren dan de van ons aangeboden voordelige standaard levering zijn, die u heeft gekozen), zonder verwijl, binnen 5 tot 7 werkdagen, vanaf de dag terug te betalen, op die wij uw mededeling met betrekking tot de herroeping hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In géén geval betaalt u vergoedingen voor de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot u heeft bewezen, dat de producten terug zijn gestuurd of tot we de producten hebben ontvangen. Leidend is welk tijdstip het vroegste tijdstip is. U dient de goederen in elk geval zonder verwijl, op zijn laatst binnen 14 dagen vanaf de dag op die u van uw recht op herroeping gebruik heeft gemaakt, terug te zenden of in ons bezit te doen komen. De termijn geldt als in acht genomen als de goederen vóór afloop van de termijn van 14 dagen worden verstuurd. U draagt alle directe kosten voor het terugsturen van de goederen. Voor een eventuele waardevermindering bent u aansprakelijk indien deze is ontstaan uit oneigenlijk gebruik hetgeen tot een waardevermindering in de natuur, de eigenschappen en functionaliteit van het product heeft geleid.

Einde herroeping

Laatst bekeken