Standaard verzending: 3,50 €
30 dagen herroepingsrecht

Herroeping en retour

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen, die niet geprefabriceerd zijn en voor diens productie een individuele keus of bepaling door de consument beslissend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeftes van de consument toegesneden zijn.

Retourneren

Indien je een product wilt retourneren, dan vind je onderstaand de mogelijkheid, een retourbrief uit te printen:

Geef je adresgegevens zorgvuldig aan en controleer deze op volledigheid en juistheid.
Vul in het veld “klantreferentie” jouw klantnummer in, dan kunnen wij jouw retour toewijzen en ervoor zorgen dat de retour snel wordt afgehandeld. Het klantnummer vind je op je orderbevestiging.

Indien je de retour vanuit Duitsland wilt versturen, gebruik dan de volgende retourbrief:
https://www.myhermes.de

Let op: Voor gravures bestaat geen wettelijk termijn voor het herroepingsrecht!
Voor een retour vanuit Zwitserland is het aanmaken van een retourbrief niet mogelijk.

 

Annuleringsbeleid en steekproef terugnameformulier voor consumenten

Het herroepingsrecht bestaat niet voor afstandscontracten voor het leveren van goederen die niet zijn geprefabriceerd en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument van doorslaggevend belang is of die duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument.

Informatie over het herroepingsrecht

Recht op herroeping

U heeft het recht om binnen 30 dagen van dit contract te onttrekken zonder redenen te geven.

De opzegtermijn bedraagt ​​30 dagen vanaf de dag waarop u of een derde door u genoemd, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit hebben genomen.

Om uw recht van terugtrekking uit te oefenen, dient u ons,

GUSTI LEDER GMBH, ERICH-SCHLESINGER- STRASSE 62, D-18059 ROSTOCK,
TELEFON: +49 381 3676730, E-MAIL: INFO@GUSTI-LEER.NL

te informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u te onttrekken aan dit contract. U kunt het bijgevoegde formulier van het model gebruiken, dat niet nodig is.

Om de opzegtermijn te handhaven, is het voldoende om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de opzegtermijn te sturen.

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract intrekt, hebben we alle betalingen geselecteerd die wij van u ontvangen hebben, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die wij aanbieden) moet onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen terugbetalen vanaf de datum waarop de kennisgeving van uw intrekking van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betalingsmiddelen als u in de oorspronkelijke transactie gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met u; U wordt in geen geval in rekening gebracht voor deze terugbetalingsvergoedingen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggegeven, naargelang het vroeger is. U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. U hoeft alleen voor een eventuele waardevermindering van de goederen te betalen, als dit waardeverlies is te wijten aan een behandeling die niet nodig is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Einde van het annuleringsbeleid

Model herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en verzendt u het terug.)

- Naar: GUSTI LEATHER GMBH, ERICH-SCHLESINGER-STRASSE 62, D-18059 ROSTOCK,
E-MAIL: INFO@GUSTI-LEER.NL

- Ik / wij (*) herroepen het contract dat door mij / ons is gesloten (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / levering van de volgende dienst (*)
- Geplaatst op (*) / ontvangen op (*)
- naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)
- datum

__________________________________
(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

Laatst bekeken