Herroeping en retour

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen, die niet geprefabriceerd zijn en voor diens productie een individuele keus of bepaling door de consument beslissend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeftes van de consument toegesneden zijn.

 

 

Retourneren

Als je een artikel, dat werd verzonden met UPS wilt retourneren, kun je een UPS retourenlabel uitprinten op je trackingpagina. Plak dit label vervolgens op de voorkant van het pakket. Het ingevulde retourenformulier moet je in het pakket meesturen.

Als je een artikel, dat werd verzonden met Deutsche Post wilt retourneren, stuur dan een bericht naar onze klantenservice info@gusti-leer.nl . Zij kunnen je een retourenlabel sturen.

Let op: Bij gegraveerde artikelen is retourneren niet mogelijk, omdat deze gepersonaliseerd zijn !

 

Annuleringsbeleid en steekproef terugnameformulier voor consumenten

Het herroepingsrecht bestaat niet voor afstandscontracten voor het leveren van goederen die niet zijn geprefabriceerd en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument van doorslaggevend belang is of die duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument.

Informatie over het herroepingsrecht

Recht op herroeping

U heeft het recht om binnen 14 dagen dit contract te herroepen zonder opgave van redenen.

De opzegtermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de dag waarop u of een derde door u genoemd, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit hebben genomen.

Om uw recht van herroeping uit te oefenen, dient u ons,

GUSTI LEDER GMBH, ERICH-SCHLESINGER-STR. 62, 18059 ROSTOCK. INFO@GUSTI-LEDER.DE, +49 (0) 0381 / 79990031

te informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u te onttrekken aan dit contract. U kunt het bijgevoegde formulier van het model gebruiken, maar dit is niet noodzakelijk.

Om de opzegtermijn te handhaven, is het voldoende om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de opzegtermijn te sturen.

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract intrekt, hebben we alle betalingen geselecteerd die wij van u ontvangen hebben, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die wij aanbieden) moet onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen terugbetalen vanaf de datum waarop de kennisgeving van uw intrekking van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betalingsmiddelen als u in de oorspronkelijke transactie gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met u; U wordt in geen geval in rekening gebracht voor deze terugbetalingsvergoedingen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggegeven, naargelang het vroeger is. U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. U hoeft alleen voor een eventuele waardevermindering van de goederen te betalen, als dit waardeverlies is te wijten aan een behandeling die niet nodig is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Einde van het annuleringsbeleid

Model herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en verzendt u het terug.)

- Naar: Gusti Leder GmbH - returns warehouse
Prenzlauer Str. 3G
17321 Löcknitz
E-MAIL: INFO@GUSTI-LEER.NL

- Ik / wij (*) herroepen het contract dat door mij / ons is gesloten (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / levering van de volgende dienst (*)
- Geplaatst op (*) / ontvangen op (*)
- naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)
- datum

__________________________________
(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

Laatst bekeken